SSI – Er du og din virksomhed effektiv digitalt?

I dag møder dine kunder din virksomhed langt før du selv ved det. De unge generationer som tidligere skulle lave forundersøgelser i industrien er blevet langt mere dominerende end for blot et par år siden. Du bør forvente at de udgør over halvdelen  af de personer som laver forundersøgelser allerede nu. Det er mennesker imellem 18-36 år der foretager undersøgelserne, og denne gruppe har de digitale platforme tæt inde på kroppen, og de undersøger i langt større grad end tidligere ting og løsninger på egen hånd.

Købsprocessens start er derfor ofte langt i hænderne på dem, og generelt tyder forskningsresultater at de står for cirka 60% af købsprocessen, hvor de undersøger marked, produkter, medarbejdere og referencer, inden de tager kontakt til din virksomhed, eller overdrager en købsproces til folk med beslutningskompetencer. For dig betyder det, at gruppen er særdeles vigtige influenter, når det handler om at tiltrække nye kunder til dig virksomhed, og din eneste mulighed for at påvirke dem imens de er i denne proces er næsten kun digitalt.

Start med dig selv

For dig og din salgsorganisation betyder det, at der er store udfordringer allerede nu. Det er nemlig ikke en fremtidsvision, nej det er virkeligheden lige nu. Kunderne er digitale, så det bør du og din salgsorganisation også være, og her handler det om mere end blot en opdateret hjemmeside. Du og dine sælgere skal være til stede og aktive på især LinkedIn. De bør vise deres kompetencer og viden inden for deres og/eller din virksomheds fagområde, uden at det bliver til direkte salg, ingen gider at bliv solgt til, men vi vil alle gerne have løst problemer eller udfordringer. Det handler om at tage ejerskab af kompetencer og evnen til at eksekvere til fordel for andre, så der skabes værdi for dine kunder.

Start med at afsætte 5-10-15 minutter dagligt, og tag LinkedIn seriøst. Vis hvem du er, hold din personlige profil opdateret og relevant, få referencer der bekræfter dine personlige udsagn og anbefal gerne andre, når det er muligt. Det er altid langt mere effektivt når dine kunder fortæller om din evn til at skabe værdiskabelse for dem.

Dit SSI bør komme over 70

LinkedIn har et enkelt værktøj som kan hjælpe dig med at se din personlige digitale effektivitet, eller dit SSI (Social Selling Index) maksimalt kan din profil have 100 point, men er du over 70 point er du allerede godt på vej. Du kan bruge SSI som en enkel målemetode til at se hvor effektiv din profil er, og er du allerede logget ind på LinkedIn, så klik på nedenstående url, og få dit personlige SSI tal. Husk at et tal over 70 ikke er ensbetydende med at du kan læne dig tilbage i stolen, du skal være over din profil med jævne mellemrum.

Test dit personlige SSI index her: https://www.linkedin.com/sales/ssi

Enhver virksomheds effektivitet på de sociale medier starter næsten altid på personniveau, og det kræver at virksomheden støtter op om at I som samlet team skaber en større digital effektivitet. Har du eller virksomheden ikke de nødvendige kompetencer, så tag kontakt til en virksomhed der kan være medvirkende til at igangsætte og styre processen, så du og alle andre medarbejdere er rustet til at blive de bedst mulige ambassadører for sig selv og virksomheden.

Herunder er et øjebliksbillede af mit personlige SSI på LinkedIn, og der er stadig plads til forbedring.

Jan Thorsø SSI. Social Selling Index